Finext

Wat is precies de taak van finance? Is het brandjes blussen voor andere afdelingen óf (groei)doelstellingen van de organisatie helpen waarmaken? In de waan van de dag verschuift de focus nog wel eens naar het eerste. Dat roept een volgende vraag op: hoe zijn de verbindingen tussen afdelingen en kan dat beter, zodat finance hun data-input ook echt kan omzetten tot richtinggevende output? Dit is de bril die Feller opzet bij organisaties in verandering. We noemen het: de ketenaanpak.

Vergroot de waarde van finance

Als je met de organisatie echt next level wilt, moet finance in staat zijn om belangrijke stuurinformatie te bieden. De bal ligt daarvoor niet alleen bij die afdeling. Want de kwaliteit van de input heeft finance niet in de hand. Onregelmatigheden die van afdeling naar afdeling (of van silo naar silo) worden doorgegeven, brengen finance in een onmogelijk parket. Feller begint daarom wel bij ‘eindpunt’ finance, maar onderzoekt vanuit daar de hele keten. Daarin zijn je mensen, data en processen van even groot belang. Door die grondige aanpak krijg je pas echt een planning & control-cyclus waarmee je het licht ziet.

<

Ketenaanpak: De nieuwe norm binnen de finance functie

Méér toegevoegde waarde creëren vanuit de finance afdeling? Dat is dé uitdaging waar de financiële functie de komende jaren voor staat.

Feller zet je organisatie op scherp

We kijken mee met de werkwijze van je mensen, ondervragen afdelingsmanagers over hun visie op ‘beter’, duiken in de kwaliteit van je data en onderzoeken vastgelegde of ingesleten processen. We zoomen eerst in op wat er onder de oppervlakte van dagelijkse werkzaamheden precies gebeurt. En zetten daarna alles in werking om al die radertjes opnieuw in elkaar te laten grijpen. Is even pittig, maar uiteindelijk werkt iedereen er lekkerder door en wordt de toekomst steeds zonniger. Samen overtreffen we ieders verwachtingen.

WhatsApp Image 2023-12-20 at 13.43.12

Steek je licht eens op bij Gijs

Op zoek naar iemand die jouw organisatie helpt met het oplossen van haar financiële vraagstukken? Wil jij je financiële afdeling naar een hoger niveau krijgen en toekomstbestendig vormgeven? Heb jij behoefte aan het optimaliseren en automatiseren van de processen? Wij bij Feller begrijpen de hedendaagse financiële uitdagingen en helpen onze klanten met succesvolle transities. Voel je vrij contact op te nemen en je uitdagingen op gebied van finance met mij te delen.