Waarom een ketenaanpak noodzakelijk is voor finance 3.0

Meer toegevoegde waarde creëren vanuit de finance afdeling. Dat is dé uitdaging waar de financiële functie de komende jaren voor staat. Maar waar begin je? Om de bijdrage vanuit finance te optimaliseren, moet je je blikveld verruimen en complexe problemen bij de bron aanpakken. Alleen dan kun je structurele stappen zetten. Een silo-overstijgende ketenaanpak is onontbeerlijk voor een toekomstbestendige finance functie.

Cijfers kloppen niet, de maandafsluiting duurt te lang of het planningsproces loopt te stroef. Of je merkt dat finance niet of te laat wordt betrokken in de besluitvorming rondom innovatie. Herkenbaar? Voor de meeste financials wel. En natuurlijk wil je dit soort problemen graag oplossen. Maar zijn het losstaande issues, of symptomen van een silo-overstijgend probleem? In de praktijk zien we vaak dat de diepere oorzaak – en dus ook de oplossing – in de keten ligt.

Finance als middelpunt van de keten

In de praktijk zien we te vaak dat change management beperkt blijft tot één afdeling. Zonde! Bij een ketengerichte aanpak ga je terug in de keten om vraagstukken bij de bron op te pakken. Daarbij kijk je niet zozeer naar de functionele afdelingen, maar duik je van A-Z in de processen over de silo’s in de organisatie heen.

Vaak weet je vooraf niet waar in de keten de oorzaak ligt. Ook is vaak vooraf niet duidelijk of de oplossing ligt op het gebied van processen, de systemen en/of de mensen. Dat vraagt om een flexibele aanpak en kennis van veel aspecten binnen een organisatie.

Wat levert een ketenaanpak je vanuit finance op?

Een ketengerichte aanpak en het creëren van end-to-end eigenaarschap in processen leidt tot het vergroten van de toegevoegde waarde van finance afdelingen.

Zo helpt een ketenbrede blik om:

  • Problemen te voorkomen,
  • Inzichten te vergroten, en
  • Prestaties te verbeteren.

Ook geeft het je handvatten om je organisatiebreed Lean te organiseren, en daardoor Lean-doelen te bereiken leidend tot:

  • Verbeterde processen
  • Meer efficiëntie
  • Minder verspilling

Door silo-overstijgende vertragingen of strubbelingen op te lossen, bereik je al snel tastbare resultaten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Minder verloop en meer verantwoordelijkheid bij finance
  • Versneld budgetproces
  • Snellere maandafsluiting
  • Eén versie van de waarheid, als het gaat om de informatievoorziening

De Feller Ketenaanpak

De effectieve aanpak van Feller kenmerkt zich door bewezen methodieken in combinatie met de principes van change management. Een holistische blik en een verbindende aanpak zijn daarbij noodzakelijk. Onze ervaren change managers hebben deze open blik. Vanuit gedegen financiële vakkennis en een forse portie gezonde nieuwsgierigheid slaan we de brug naar de andere disciplines.

Met onze bewezen Feller Ketenaanpak zetten we eenvoudige en onderhoudbare oplossingen neer. Bewust en zorgvuldig mensen uit de organisatie betrekken is hierbij essentieel, zodat je bij de kern van de problemen komt. En je veranderingen door kunt voeren die ook geaccepteerd worden binnen de organisatie. Vanuit deze basis van Verbinden en Veranderen gaan we vervolgens Reduceren, Standaardiseren en Automatiseren.

Daarbij schrijven we geen ellenlange rapporten, maar implementeren we direct pragmatische oplossingen. En nemen we de mensen mee in de verandering, zodat zij zich betrokken voelen en de verbeteringen geborgd worden.

Met deze silo-overstijgende aanpak hoef je niet langer aan de achterkant van het proces puin te ruimen, maar zit je aan de voorkant kort op de bal. En verbeter je de tijdsbesteding van je mensen, zodat zij zich kunnen richten op de dingen waarmee finance waarde toevoegt. Next Level finance dus, waarmee je klaar bent voor finance 3.0.

Ketenaanpak: De nieuwe norm binnen de finance functie

Méér toegevoegde waarde creëren vanuit de finance afdeling? Dat is dé uitdaging waar de financiële functie de komende jaren voor staat.

Deel op social media: